Szczegóły zamówienia

Zamówienie
04/2023

Przedmiot postępowania:
Dostawa nowych pojemników na odpady komunalne, typ: MGB – 04/2023
Status postępowania:
Ogłoszony

Ogłoszenie – SIWZ
Dane prowadzonego postępowania.docx12.06.2023 r.pobierz plik