Szczegóły zamówienia

Zamówienie
03/2023

Przedmiot postępowania:
Dostawa samochodu ciężarowego w formie leasingu – 03/2023
Status postępowania:
Ogłoszony

Ogłoszenie – SIWZ
Dane prowadzonego postępowania.pdf24.05.2023 r.pobierz plik