Szczegóły zamówienia

Zamówienie
18/DWiOÅš/2023

Przedmiot postępowania:
System zdalnych odczytów wodomierzy głównych – etap V – 18/DWiOÅš/2023
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Zaproszenie -Specyfikacja zamówienia
Zapytanie ofertowe.pdf04.05.2023 r.pobierz plik
Załącznik nr 2 formularz oferty.doc04.05.2023 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf12.05.2023 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy.pdf16.05.2023 r.pobierz plik