Szczegóły zamówienia

Zamówienie
06/2019

Przedmiot postępowania:
Dostawa samochodu ciężarowego – Å›mieciarki w formie leasingu operacyjnego – 06/2019
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf27.06.2019 r.pobierz plik
SIWZ.pdf27.06.2019 r.pobierz plik
Sprawozadnie finansowe.pdf27.06.2019 r.pobierz plik
Sprawozdanie F-1.pdf27.06.2019 r.pobierz plik
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf09.07.2019 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Wyjaśnienie do SIWZ.pdf09.07.2019 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf17.07.2019 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf02.08.2019 r.pobierz plik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf09.08.2019 r.pobierz plik