Szczegóły zamówienia

Zamówienie
16/DWiOÅš/2023

Przedmiot postępowania:
Wymiana rozdzielnicy NN (niskiego napiÄ™cia) UjÄ™cia wody przy ul. InowÅ‚odzkiej w Opocznie – 16/DWiOÅš/2023
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Zaproszenie -Specyfikacja zamówienia
Dokumentacja techniczna – Załacznik nr 1.pdf13.04.2023 r.pobierz plik
Dokumentacja techniczna – Załącznik nr 1 – rysunki.pdf13.04.2023 r.pobierz plik
Dokumentacja techniczna – Załącznik nr 1.pdf13.04.2023 r.pobierz plik
Przedmiar robót (kosztorys) – Załacznik nr 2.pdf13.04.2023 r.pobierz plik
SWZ.pdf13.04.2023 r.pobierz plik
Załacznik nr 3 – Wzór umowy.pdf13.04.2023 r.pobierz plik
Załącznik nr 4 Formularz ofertowy.doc13.04.2023 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zestawienie ofert.pdf24.04.2023 r.pobierz plik
Informacja o unieważnieniu.pdf09.05.2023 r.pobierz plik