Szczegóły zamówienia

Zamówienie
18/2022

Przedmiot postępowania:
Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów – 18/2022
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf30.12.2022 r.pobierz plik
SWZ.pdf30.12.2022 r.pobierz plik
Zał. 1 – Wzór formularza ofertowego (wersja edytowalna).docx30.12.2022 r.pobierz plik
Zał. 2 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx30.12.2022 r.pobierz plik
Zał. 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx30.12.2022 r.pobierz plik
Zał. 4 – Projekt umowy.pdf30.12.2022 r.pobierz plik
Zał. 5 – Opis przedmiotu zamówienia.pdf30.12.2022 r.pobierz plik
Zał. 6 – Identyfikator postępowania.docx30.12.2022 r.pobierz plik
Zał. 7 – Mapa z zaznaczonym terenem podlegającym ochronie (Zakład Unieszkodliwiania Odpadów oraz Schronisko dla bezdomnych zwierzat w Różannej).jpg30.12.2022 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf09.01.2023 r.pobierz plik
Wyjasnienie oraz informacja o zmianie treści SWZ.pdf09.01.2023 r.pobierz plik
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf12.01.2023 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Informacja z otwarcia ofert.pdf12.01.2023 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf19.01.2023 r.pobierz plik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf03.02.2023 r.pobierz plik