Szczegóły zamówienia

Zamówienie
54/DWIOS/2022

Przedmiot postępowania:
Pobór i wykonanie badań wody oraz pobór i wykonanie badań ścieków oraz pobór i wykonanie badań – wskaźniki bakteriologiczne i fizykochemiczne – 54/DWIOS/2022
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Zaproszenie -Specyfikacja zamówienia
Zapytanie ofertowe.pdf06.12.2022 r.pobierz plik
Załącznik Nr 4 – Formularz ofertowy.docx06.12.2022 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf16.12.2022 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf21.12.2022 r.pobierz plik