Szczegóły zamówienia

Zamówienie
17/2022

Przedmiot postępowania:
Åšwiadczenie usÅ‚ug weterynaryjnych dla bezdomnych oraz wÅ‚aÅ›cicielskich zwierzÄ…t z terenu gminy Opoczno w roku 2023 oraz nadzór nad zwierzÄ™tami w schronisku dla bezdomnych zwierzÄ…t w Różannej gmina Opoczno – 17/2022
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamowieniu.pdf23.11.2022 r.pobierz plik
SWZ.pdf23.11.2022 r.pobierz plik
Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego (wersja edytowalna).docx23.11.2022 r.pobierz plik
Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx23.11.2022 r.pobierz plik
Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx23.11.2022 r.pobierz plik
Załącznik nr 4 – Projekt umowy.pdf23.11.2022 r.pobierz plik
Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia.pdf23.11.2022 r.pobierz plik
Załącznik nr 6 – Identyfikator postępowania.docx23.11.2022 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf05.12.2022 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Informacja z otwarcia ofert.pdf05.12.2022 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf12.12.2022 r.pobierz plik
Ogłoszenie o wyniku postepowania.pdf20.12.2022 r.pobierz plik