Szczegóły zamówienia

Zamówienie
16/2022

Przedmiot postępowania:
Wykonanie podbudowy dróg na terenie Gminy Opoczno – 16/2022
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf25.10.2022 r.pobierz plik
SWZ.pdf25.10.2022 r.pobierz plik
Załącznik Nr 1 -Przedmiary robót.zip25.10.2022 r.pobierz plik
Załącznik Nr 2 -STWiOR.pdf25.10.2022 r.pobierz plik
Załącznik Nr 3 -Opis przedmiotu zamówienia.pdf25.10.2022 r.pobierz plik
Załącznik Nr 4 -Projekt_Umowy.docx25.10.2022 r.pobierz plik
Załącznik Nr 5 -Wzór formularza ofertowego.docx25.10.2022 r.pobierz plik
Załącznik Nr 6 -Oświadczenie.docx25.10.2022 r.pobierz plik
Załącznik Nr 7 -ID postępowania.docx25.10.2022 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf09.11.2022 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Informacja z otwarcia ofert.pdf09.11.2022 r.pobierz plik
Informacja o uniewaznieniu postępowania.pdf16.11.2022 r.pobierz plik
Ogłozenie o wyniku postępowania.pdf29.11.2022 r.pobierz plik