Szczegóły zamówienia

Zamówienie
15/2022

Przedmiot postępowania:
Dostawa nowych pojemników na odpady komunalne typ: MGB – 15/2022
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf13.10.2022 r.pobierz plik
SWZ.pdf13.10.2022 r.pobierz plik
Zał. nr 1 do SWZ -Opis przedmiotu zamówienia.pdf13.10.2022 r.pobierz plik
Zał. nr 2 do SWZ -Projekt umowy.pdf13.10.2022 r.pobierz plik
Zał. nr 3 do SWZ – Wzór formularza ofertowego (wersja edytowalna).docx13.10.2022 r.pobierz plik
Zał. nr 4 do SWZ – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx13.10.2022 r.pobierz plik
Zał. nr 5 do SWZ – ID postępowania.pdf13.10.2022 r.pobierz plik
Zał. nr 6a do SWZ – zielony.pdf13.10.2022 r.pobierz plik
Zał. nr 6b do SWZ – żółty.pdf13.10.2022 r.pobierz plik
Zał. nr 6c do SWZ – czarny.pdf13.10.2022 r.pobierz plik
Zał. nr 6d do SWZ – niebieski.pdf13.10.2022 r.pobierz plik
Zał. nr 6e do SWZ – LOGO PDF.pdf13.10.2022 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Ogłoszenie o zmianie.pdf18.10.2022 r.pobierz plik
Wyjaśnienia oraz informacja o zmianie treści.pdf18.10.2022 r.pobierz plik
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf25.10.2022 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Informacja z otwarcia ofert.pdf25.10.2022 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf28.10.2022 r.pobierz plik
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf15.11.2022 r.pobierz plik