Szczegóły zamówienia

Zamówienie
47/DWIOS/2022

Przedmiot postępowania:
PosiÅ‚ki regeneracyjne dla pracowników – 47/DWIOS/2022
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Zaproszenie -Specyfikacja zamówienia
Formularz ofertowy.docx03.10.2022 r.pobierz plik
Zapytanie ofertowe.pdf03.10.2022 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf11.10.2022 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy.pdf13.10.2022 r.pobierz plik