Szczegóły zamówienia

Zamówienie
14/2022

Przedmiot postępowania:
Sól drogowa – 14/2022
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf26.09.2022 r.pobierz plik
SWZ.pdf26.09.2022 r.pobierz plik
Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.pdf26.09.2022 r.pobierz plik
Zał. nr 2 – Projekt umowy.pdf26.09.2022 r.pobierz plik
Zał. nr 3 – Wzór formularza ofertowego.docx26.09.2022 r.pobierz plik
Zał. nr 4 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx26.09.2022 r.pobierz plik
Zał. nr 5 – ID postępowania.pdf26.09.2022 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf03.10.2022 r.pobierz plik
Wyjaśnienia oraz informacja o zmianie treści.pdf03.10.2022 r.pobierz plik
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zadania.pdf06.10.2022 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Informacja z otwarcia ofert.pdf06.10.2022 r.pobierz plik
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf10.10.2022 r.pobierz plik
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf10.10.2022 r.pobierz plik