Szczegóły zamówienia

Zamówienie
45/DWIOS/2022

Przedmiot postępowania:
Profilaktyczna opieka zdrowotna pracowników Spółki – 45/DWIOS/2022
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Zaproszenie -Specyfikacja zamówienia
Specyfikacja zamówienia.pdf23.09.2022 r.pobierz plik
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.docx23.09.2022 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Inormacja o zmianie treści.pdf04.10.2022 r.pobierz plik
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy – po zmianie.docx04.10.2022 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie.pdf11.10.2022 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy.pdf13.10.2022 r.pobierz plik