Szczegóły zamówienia

Zamówienie
13/2022

Przedmiot postępowania:
Utwardzenie dróg gruntowych na terenie Gminy Opoczno – 13/2022
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf16.08.2022 r.pobierz plik
SWZ.pdf16.08.2022 r.pobierz plik
Zał. Nr 1 – Przedmiary robót.zip16.08.2022 r.pobierz plik
Zał. Nr 2 STWiOR.pdf16.08.2022 r.pobierz plik
Zał. Nr 3 Opis przedmiotu zamówienia.pdf16.08.2022 r.pobierz plik
Zał. Nr 4 do SWZ -Projekt umowy.pdf16.08.2022 r.pobierz plik
Zał. Nr 5 – wzór formularza ofertowego.docx16.08.2022 r.pobierz plik
Zał. Nr 6 – oświadczenie.docx16.08.2022 r.pobierz plik
Zał. Nr 7 do SWZ ID postępowania.pdf16.08.2022 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania.pdf31.08.2022 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Informacja z otwarcia ofert.pdf31.08.2022 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf02.09.2022 r.pobierz plik
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf12.09.2022 r.pobierz plik