Szczegóły zamówienia

Zamówienie
12/2022

Przedmiot postępowania:
Olej napÄ™dowy i olej opaÅ‚owy – 12/2022
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf12.07.2022 r.pobierz plik
SWZ.pdf12.07.2022 r.pobierz plik
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.pdf12.07.2022 r.pobierz plik
Załącznik nr 10 – Oświadczenia-podmiotu-udost.-zasoby-wykl.Art-5k-i-art-7-ust.1.doc12.07.2022 r.pobierz plik
Załącznik nr 2 – Projekt umowy.pdf12.07.2022 r.pobierz plik
Załącznik nr 3 do SWZ – Wzor formularza ofertowego po zmianie.docx12.07.2022 r.pobierz plik
Załącznik nr 4 do SWZ – Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp (JEDZ).zip12.07.2022 r.pobierz plik
Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie grupa kapitałowa.docx12.07.2022 r.pobierz plik
Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie d. JEDZ.docx12.07.2022 r.pobierz plik
Załącznik nr 7 do SWZ – Wykaz narzędzi.docx12.07.2022 r.pobierz plik
Załącznik nr 8 do SWZ – Identyfikator postępowania.pdf12.07.2022 r.pobierz plik
Załącznik nr 9 – Oświadczenie – wyko. – wykl. art. 5k i Art. 7 ust.1.docx12.07.2022 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf17.08.2022 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Informacja z otwarcia ofert.pdf17.08.2022 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf25.08.2022 r.pobierz plik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf12.09.2022 r.pobierz plik