Szczegóły zamówienia

Zamówienie
10/2022

Przedmiot postępowania:
Ubezpieczenie PrzedsiÄ™biorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… w Opocznie” – 10/2022
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
1a. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf06.07.2022 r.pobierz plik
1b. SWZ.pdf06.07.2022 r.pobierz plik
2. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ FORMULARZ OFERTY.doc06.07.2022 r.pobierz plik
3. ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx06.07.2022 r.pobierz plik
4. ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx06.07.2022 r.pobierz plik
5. Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy.pdf06.07.2022 r.pobierz plik
6. Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia.pdf06.07.2022 r.pobierz plik
7. ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ.docx06.07.2022 r.pobierz plik
8. ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ Oświadczenie o aktualności oświadczenia z tytułu art. 125 ust.1.docx06.07.2022 r.pobierz plik
9.Załącznik nr 8 – Identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf06.07.2022 r.pobierz plik
ZAŁĄCZNIKI DO OPZ.zip06.07.2022 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf14.07.2022 r.pobierz plik
Wyjaśnienie oraz informacja o zmianie treści SWZ.pdf14.07.2022 r.pobierz plik
Załącznik nr 1 do wyjaśnień – Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia..pdf14.07.2022 r.pobierz plik
Załącznik nr 2 do wyjaśnień – Załacznik A10 treść klauzul obligatoryjnych.pdf14.07.2022 r.pobierz plik
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia.pdf20.07.2022 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Informacja z otwarcia ofert.pdf20.07.2022 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze ofert.pdf28.07.2022 r.pobierz plik
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf02.09.2022 r.pobierz plik