Szczegóły zamówienia

Zamówienie
11/2022

Przedmiot postępowania:
Dostawa nowych pojemników na odpady komunalne, typ: MGB – 11/2022
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf23.06.2022 r.pobierz plik
SWZ.pdf23.06.2022 r.pobierz plik
Zal. nr 6b – LOGO PDF.pdf23.06.2022 r.pobierz plik
Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.pdf23.06.2022 r.pobierz plik
Zał. nr 2 -Projekt Umowy.pdf23.06.2022 r.pobierz plik
Zał. nr 3 – Wzór formularza ofertowego (wersja edytowalna).docx23.06.2022 r.pobierz plik
Zał. nr 4 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx23.06.2022 r.pobierz plik
Zał. nr 5- ID postępowania.pdf23.06.2022 r.pobierz plik
Zał. nr 6a.pdf23.06.2022 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf27.06.2022 r.pobierz plik
Wyjaśnienia oraz informacja o zmianie treści.pdf27.06.2022 r.pobierz plik
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania.pdf05.07.2022 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Informacja z otwarcia ofert.pdf05.07.2022 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf06.07.2022 r.pobierz plik
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf15.07.2022 r.pobierz plik