Szczegóły zamówienia

Zamówienie
09/2022

Przedmiot postępowania:
Dostawa nowych pojemników na odpady komunalne, typ: MGB – 09/2022
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf07.06.2022 r.pobierz plik
SWZ.pdf07.06.2022 r.pobierz plik
Zał. nr 1 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia.pdf07.06.2022 r.pobierz plik
Zał. nr 2 do SWZ -Projekt Umowy.pdf07.06.2022 r.pobierz plik
Zał. nr 3 do SWZ – Wzor formularza ofertowego (wersja edytowalna).docx07.06.2022 r.pobierz plik
Zał. nr 4 do SWZ – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx07.06.2022 r.pobierz plik
Zał. nr 5 do SWZ-ID postępowania.pdf07.06.2022 r.pobierz plik
Zał. nr 6a do SWZ – czarny.pdf07.06.2022 r.pobierz plik
Zał. nr 6b do SWZ – LOGO PDF.pdf07.06.2022 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Informacja o kwocie.pdf20.06.2022 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Informacja z otwarcia ofert.pdf20.06.2022 r.pobierz plik
Informacja o unieważnieniu WYKONAWCY.pdf22.06.2022 r.pobierz plik
Ogłoszenie o umieważnieniu postępowania.pdf22.06.2022 r.pobierz plik