Szczegóły zamówienia

Zamówienie
17/DWiOÅš/2022

Przedmiot postępowania:
Rozbudowa linii odwadniania osadów Å›ciekowych z zastosowaniem wirówki dekantacyjnej wraz z modernizacjÄ… wÄ™zÅ‚a higienizacji osadu na Oczyszczalni Åšcieków w Opocznie – 17/DWiOÅš/2022
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Zaproszenie -Specyfikacja zamówienia
Specyfikacja zamówienia.pdf02.06.2022 r.pobierz plik
Zał. Nr 1 do SZ – Szczególowy opis przedmiotu zamówienia.pdf02.06.2022 r.pobierz plik
Zał. Nr 2 do SZ – Formularz ofertowy.doc02.06.2022 r.pobierz plik
Zał. Nr 3 do SZ – Wykaz dostaw.docx02.06.2022 r.pobierz plik
Zał. Nr 4 do SZ – Projekt umowy.pdf02.06.2022 r.pobierz plik
Zał. graficzny do zał nr 1.pdf02.06.2022 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Wyjaśnienia nr 1.pdf20.06.2022 r.pobierz plik
Wyjaśnienia nr 2.pdf30.06.2022 r.pobierz plik
Wyjaśnienia nr 3.pdf30.06.2022 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf06.07.2022 r.pobierz plik
t.tx._._. r.pobierz plik