Szczegóły zamówienia

Zamówienie
06/2022

Przedmiot postępowania:
Ubezpieczenia komunikacyjne PrzedsiÄ™biorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… w Opocznie – 06/2022
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf12.05.2022 r.pobierz plik
SWZ.pdf12.05.2022 r.pobierz plik
ZAŁĄCZNIK A4 WYKAZ POJAZDÓW ZABEZPIECZENIA.xlsx12.05.2022 r.pobierz plik
ZAŁĄCZNIK A5.zip12.05.2022 r.pobierz plik
ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTY.doc12.05.2022 r.pobierz plik
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx12.05.2022 r.pobierz plik
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx12.05.2022 r.pobierz plik
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ.docx12.05.2022 r.pobierz plik
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ Oświadczenie o aktualności oświadczenia z tytułu art. 273 ust.2..docx12.05.2022 r.pobierz plik
ZAŁĄCZNIK NR 8 do SWZ – Identyfikator postępowania na miniPortalu.pdf12.05.2022 r.pobierz plik
Załącznik A1 – Treść klauzul obligatoryjnych.pdf12.05.2022 r.pobierz plik
Załącznik A2 – Treść klauzul dodatkowych – Fakultatywnych.pdf12.05.2022 r.pobierz plik
Załącznik 1a do formularza oferty.xls12.05.2022 r.pobierz plik
Załącznik A3 – Treść klauzul dodatkowych – serwisu posprzedażowego.pdf12.05.2022 r.pobierz plik
Załącznik nr 4 do SWZ- Istotne postanowienia umowy.pdf12.05.2022 r.pobierz plik
Załącznik nr 5 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia.pdf12.05.2022 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf20.05.2022 r.pobierz plik
Wyjaśnienia oraz informacja o zmianie treści SWZ.pdf20.05.2022 r.pobierz plik
Załącznik A5g wykaz detaliczny szkód COMPENSA TU S.A.csv20.05.2022 r.pobierz plik
Załącznik nr 5 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia po zmianach.pdf20.05.2022 r.pobierz plik
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf25.05.2022 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Informacja z otwarcia ofert nr sprawy.pdf25.05.2022 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf07.06.2022 r.pobierz plik
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf20.06.2022 r.pobierz plik