Szczegóły zamówienia

Zamówienie
04/2022

Przedmiot postępowania:
Zakup i dostawa używanej koparki gÄ…siennicowej, obrotowej – 04/2022
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf08.04.2022 r.pobierz plik
SWZ.pdf08.04.2022 r.pobierz plik
Załącznik nr 1 OPZ.pdf08.04.2022 r.pobierz plik
Załącznik nr 2 do SWZ -Projekt Umowy.pdf08.04.2022 r.pobierz plik
Załącznik nr 3 do SWZ – Wzor formularza ofertowego.docx08.04.2022 r.pobierz plik
Załącznik nr 4 do SWZ – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx08.04.2022 r.pobierz plik
Załącznik nr 5 -ID postępowania.pdf08.04.2022 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf13.04.2022 r.pobierz plik
Wyjaśnienia oraz informacja o zmianie treści.pdf13.04.2022 r.pobierz plik
Informacja o kwocje przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf20.04.2022 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Informacja z otwarcia ofert.pdf20.04.2022 r.pobierz plik
Informacja o unieważnieniu.pdf21.04.2022 r.pobierz plik
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf21.04.2022 r.pobierz plik