Szczegóły zamówienia

Zamówienie
03/2022

Przedmiot postępowania:
Zakup i dostawa nowego pojazdu specjalistycznego do czyszczenia i udrażniania kanalizacji z odzyskiem wody (recyklingiem) – 03/2022
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf30.03.2022 r.pobierz plik
SWZ.pdf30.03.2022 r.pobierz plik
Załącznik nr 1 do SWZ.pdf30.03.2022 r.pobierz plik
Załącznik nr 2 do SWZ.pdf30.03.2022 r.pobierz plik
Załącznik nr 3 do SWZ -wzór formularza ofertowego.docx30.03.2022 r.pobierz plik
Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp (JEDZ).zip30.03.2022 r.pobierz plik
Załącznik nr 5 do SWZ – oświadczenie grupa kapitałowa.docx30.03.2022 r.pobierz plik
Załącznik nr 6 do SWZ oświadczenie d. JEDZ.docx30.03.2022 r.pobierz plik
Załącznik nr 7 do SWZ.docx30.03.2022 r.pobierz plik
Załącznik nr 8 – logo PGK.png30.03.2022 r.pobierz plik
Załącznik nr 9 do SWZ – wykaz dostaw.docx30.03.2022 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Informacja o zmianie treści SWZ.pdf02.05.2022 r.pobierz plik
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf02.05.2022 r.pobierz plik
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf12.05.2022 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Informacja z otwarcia ofert.pdf12.05.2022 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf30.05.2022 r.pobierz plik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf07.06.2022 r.pobierz plik