Szczegóły zamówienia

Zamówienie
02/2022

Przedmiot postępowania:
Budowa placu kompostowania odpadów zielonych i innych bioodpadów, pochodzÄ…cych z selektywnej zbiórki w ramach ZakÅ‚adu Unieszkodliwiania Odpadów w miejscowoÅ›ci Różanna, gmina Opoczno – 02/2022
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf09.02.2022 r.pobierz plik
SWZ oraz załączniki nr 4, 5, 6.pdf09.02.2022 r.pobierz plik
Zał_Nr_1_do_SWZ_Projekt_budowlany_akt_15.12.2021.zip09.02.2022 r.pobierz plik
Zał_Nr_5_do_SWZ_wzór_formularza_ofertowego.docx09.02.2022 r.pobierz plik
Zał_Nr_6_do_SWZ_oświadczenie.docx09.02.2022 r.pobierz plik
Zał_Nr_7_do_SWZ_ID_postępowania.docx09.02.2022 r.pobierz plik
Zał_nr_2_do_SWZ_STWiOR.zip09.02.2022 r.pobierz plik
Zał_nr_3_do_SWZ_Przedmiary_robót_akt_15.12.2021.zip09.02.2022 r.pobierz plik
Zał_nr_8_Decyzja_pozwolenia.pdf09.02.2022 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf22.02.2022 r.pobierz plik
Wyjaśnienie oraz informacja o zmianie treści SWZ.pdf22.02.2022 r.pobierz plik
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf02.03.2022 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Informacja z otwarcia ofert.pdf02.03.2022 r.pobierz plik
Zwiadomienie o wyborze oferty.pdf09.03.2022 r.pobierz plik
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf17.03.2022 r.pobierz plik