Szczegóły zamówienia

Zamówienie
01/2022

Przedmiot postępowania:
Dostawa używanych pojemników na odpady komunalne, typ: MGB – 01/2022
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf04.02.2022 r.pobierz plik
SWZ.pdf04.02.2022 r.pobierz plik
Zał. nr 3 do SWZ – Wzór formularza ofertowego (wersja edytowalna).docx04.02.2022 r.pobierz plik
Zał. nr 4 do SWZ – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (wersja edytowalna).docx04.02.2022 r.pobierz plik
Zał. nr 5 do SWZ – ID postępowania.docx04.02.2022 r.pobierz plik
Zał. nr 6a do swz – zielony.pdf04.02.2022 r.pobierz plik
Zał. nr 6b do swz – żółty.pdf04.02.2022 r.pobierz plik
Zał. nr 6c do swz – czarny.pdf04.02.2022 r.pobierz plik
Zał. nr 6d do swz – niebieski.pdf04.02.2022 r.pobierz plik
Zał. nr 6e do swz – LOGO PDF.pdf04.02.2022 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację.pdf14.02.2022 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Informacja z otwarcia ofert.pdf14.02.2022 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf22.02.2022 r.pobierz plik
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf08.03.2022 r.pobierz plik