Szczegóły zamówienia

Zamówienie
04/DWiOŚ/2022

Przedmiot postępowania:
Wykonanie analizy ryzyka dla ewentualnego ustanowienia strefy ochrony pośredniej posiadanych studni głębinowych ujęć wody wraz ze sporządzeniem i złożeniem wniosku do Wojewody Łódzkiego ws. ustanowienia stref ochrony obejmującej teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej. – 04/DWiOŚ/2022
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Zaproszenie -Specyfikacja zamówienia
Formularz ofertowy.docx03.02.2022 r.pobierz plik
Zapytanie ofertowe.pdf03.02.2022 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Informacja o zmianie treści Zapytania ofertowego.pdf08.02.2022 r.pobierz plik
Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego 2.pdf16.02.2022 r.pobierz plik
Wyjaśnienia oraz informacje o zmianie treści.pdf24.02.2022 r.pobierz plik
Wyjaśnienia oraz informacje o zmianie treści.pdf28.02.2022 r.pobierz plik
Wyjaśnienia oraz informacje o zmianie treści.pdf02.03.2022 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf04.03.2022 r.pobierz plik
Informacja o wyborze oferty.pdf09.03.2022 r.pobierz plik