Szczegóły zamówienia

Zamówienie
20/2021

Przedmiot postępowania:
Zakup i dostawa Å‚adowarki koÅ‚owej wraz z wyposażeniem – 20/2021
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf23.12.2021 r.pobierz plik
SWZ z załącznikami.pdf23.12.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 3 do SWZ – Wzór formularza ofertowego.docx23.12.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 4 do SWZ – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx23.12.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 5 do SWZ – ID postępowania.docx23.12.2021 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1).pdf28.12.2021 r.pobierz plik
Wyjaśnienia oraz informacja o zmianie SWZ.pdf28.12.2021 r.pobierz plik
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf10.01.2022 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Informacja z otwarcia ofert.pdf10.01.2022 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf14.01.2022 r.pobierz plik
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf20.01.2022 r.pobierz plik