Szczegóły zamówienia

Zamówienie
68/DWIOS/2021

Przedmiot postępowania:
Badanie wody-wskaźniki bakteriologiczne i fizykochemiczne na rok 2022 – 68/DWIOS/2021
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Zaproszenie -Specyfikacja zamówienia
Formularz ofertowy.docx14.12.2021 r.pobierz plik
Zapytanie ofertowe.pdf14.12.2021 r.pobierz plik
Załaczniki nr 3 – 8.pdf14.12.2021 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie.pdf21.12.2021 r.pobierz plik
t.tx._._. r.pobierz plik