Szczegóły zamówienia

Zamówienie
19/2021

Przedmiot postępowania:
Budowa placu kompostowania odpadów zielonych i innych bioodpadów, pochodzÄ…cych z selektywnej zbiórki w ramach ZakÅ‚adu Unieszkodliwiania Odpadów w miejscowoÅ›ci Różanna, gmina Opoczno – 19/2021
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf08.12.2021 r.pobierz plik
SWZ.pdf08.12.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 1 – Projekt_budowlany.zip08.12.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 2 – STWiOR.zip08.12.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 3 – Przedmiary robót.zip08.12.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 5 – Wzór formularza ofertowego.docx08.12.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 6 Oświadczenie.docx08.12.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 7 – ID_postępowania.docx08.12.2021 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Wyjaśnienie oraz informacja o zmianie treści SWZ (1).pdf05.12.2021 r.pobierz plik
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1).pdf15.12.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 1 do SWZ -Projekt budowlany akt. 15.12.2021.zip15.12.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 3 do SWZ Przedmiary robót akt.15.12.2021.zip15.12.2021 r.pobierz plik
Informacja o zmianie treści SWZ.pdf27.12.2021 r.pobierz plik
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2).pdf27.12.2021 r.pobierz plik
2153-PW-KD-KST-P-Przedmiar Robót_1.pdf29.12.2021 r.pobierz plik
2153-PW-WO-KST-P-Przedmiar Robót_1.pdf29.12.2021 r.pobierz plik
Decyzja Nr 988-2021.pdf29.12.2021 r.pobierz plik
Dokumentacja geologiczno inżynierska – wyciąg.pdf29.12.2021 r.pobierz plik
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (3).pdf29.12.2021 r.pobierz plik
Wyjaśnienie oraz informacja o zmianie treści SWZ (3).pdf29.12.2021 r.pobierz plik
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (4).pdf10.01.2022 r.pobierz plik
Wyjaśnienie oraz informacja o zmianie treści SWZ.pdf10.01.2022 r.pobierz plik
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf17.01.2022 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Informacja z otwarcia ofert.pdf17.01.2022 r.pobierz plik
Informacja o unieważnieniu.pdf27.01.2022 r.pobierz plik
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf27.01.2022 r.pobierz plik