Szczegóły zamówienia

Zamówienie
18/2021

Przedmiot postępowania:
DostawÄ™ energii elektrycznej do obiektów PrzedsiÄ™biorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… w Opocznie, w roku 2022 – 18/2021
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf05.11.2021 r.pobierz plik
SWZ.pdf05.11.2021 r.pobierz plik
Zał. Nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.xlsx05.11.2021 r.pobierz plik
Zał. nr 10 Klauzula-RODO.doc05.11.2021 r.pobierz plik
Zał. nr 11 do SWZ – ID postępowania.docx05.11.2021 r.pobierz plik
Zał. nr 2-6 do SWZ [edytowalne].doc05.11.2021 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf15.11.2021 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Informacja z otwarcia ofert.pdf15.11.2021 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze.pdf23.11.2021 r.pobierz plik
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf23.12.2021 r.pobierz plik