Szczegóły zamówienia

Zamówienie
66/DWiOÅš/2021

Przedmiot postępowania:
DostawÄ™ energii elektrycznej do obiektów PrzedsiÄ™biorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… w Opocznie, w roku 2022 – 66/DWiOÅš/2021
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Zaproszenie -Specyfikacja zamówienia
Klauzula-RODO.doc05.11.2021 r.pobierz plik
Zapytanie ofertowe.pdf05.11.2021 r.pobierz plik
Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (zapytanie).xlsx05.11.2021 r.pobierz plik
Zał. nr 2 – Formularz oferty.doc05.11.2021 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy.pdf10.11.2021 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf15.11.2021 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf17.11.2021 r.pobierz plik