Szczegóły zamówienia

Zamówienie
17/2021

Przedmiot postępowania:
Dostawa samochodu asenizacyjnego w formie leasingu operacyjnego – 17/2021
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf27.10.2021 r.pobierz plik
SWZ.pdf27.10.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór formularza ofertowego.docx27.10.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 3 do SWZ – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx27.10.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 4 do SWZ – ID postępowania.docx27.10.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 5 – logo PGK.png27.10.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 6 – Dokumenty finansowa.zip27.10.2021 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Informacja o zmianie treści SWZ.pdf09.11.2021 r.pobierz plik
Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia.pdf09.11.2021 r.pobierz plik
Informacja o zminaie treści SWZ (2).pdf26.11.2021 r.pobierz plik
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2).pdf26.11.2021 r.pobierz plik
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (3).pdf08.12.2021 r.pobierz plik
Wyjaśnienie oraz informacja o zmianie treści SWZ.pdf08.12.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór formularza ofertowego (po uwzględnieniu zmian!!!!!).docx08.12.2021 r.pobierz plik
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (4).pdf15.12.2021 r.pobierz plik
Wyjaśnienie iraz informacja o zmianie treści SWZ (4).pdf15.12.2021 r.pobierz plik
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf22.12.2021 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Informacja z otwarcia ofert.pdf22.12.2021 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf14.01.2022 r.pobierz plik
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf25.01.2022 r.pobierz plik