Szczegóły zamówienia

Zamówienie
16/2021

Przedmiot postępowania:
Dostawa samochodu ciężarowego wraz z posypywarkÄ… oraz pÅ‚ugiem do odÅ›nieżania w formie leasingu operacyjnego – 16/2021
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf27.10.2021 r.pobierz plik
SWZ.pdf27.10.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór formularza ofertowego.docx27.10.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 3 do SWZ – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx27.10.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 4 do SWZ – ID postępowania.docx27.10.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 5 – logo PGK.png27.10.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 6 – Dokumenty dotyczące sytuacji finansowej zamawiającego.zip27.10.2021 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf09.11.2021 r.pobierz plik
Wyjaśnienie oraz informacja o zmianie treści SWZ.pdf09.11.2021 r.pobierz plik
Informacja o zmianie treści SWZ (2).pdf26.11.2021 r.pobierz plik
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2).pdf26.11.2021 r.pobierz plik
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (3).pdf08.12.2021 r.pobierz plik
Wyjaśnienie oraz informacja o zmianie treści SWZ.pdf08.12.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór formularza ofertowego (po uwzględnieniu zmian !!!!).docx08.12.2021 r.pobierz plik
Informacja o zmianie treści.pdf15.12.2021 r.pobierz plik
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (4).pdf15.12.2021 r.pobierz plik
Ogłoszenie o zmianie (5).pdf21.12.2021 r.pobierz plik
Wyjaśnienie oraz informacja o zmianie treści (5).pdf21.12.2021 r.pobierz plik
Ogłoszenie o zmianie o ogłoszenia (6).pdf05.01.2022 r.pobierz plik
Wyjasnienie oraz informacja o zmianie treści SWZ (6).pdf05.01.2022 r.pobierz plik
Informacja o zmianie treści SWZ (7).pdf12.01.2022 r.pobierz plik
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (7).pdf12.01.2022 r.pobierz plik
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (8).pdf21.01.2022 r.pobierz plik
Wyjaśnienie oraz informacja o zmianie treści SWZ (8).pdf21.01.2022 r.pobierz plik
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf25.01.2022 r.pobierz plik
Wyjaśnienie oraz informacja o zmianie treści SWZ (9).pdf25.01.2022 r.pobierz plik
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf03.02.2022 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Informacja z otwarcia ofert.pdf03.02.2022 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf02.03.2022 r.pobierz plik
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf10.03.2022 r.pobierz plik