Szczegóły zamówienia

Zamówienie
15/2021

Przedmiot postępowania:
Zakup i dostawa ciągnika rolniczego oraz ciągnika rolniczego z osprzętem. – 15/2021
Status postępowania:
Ogłoszony

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf13.10.2021 r.pobierz plik
SWZ.pdf13.10.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 3 do SWZ – Wzór formularza ofertowego.docx13.10.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 4 do SWZ – Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia..docx13.10.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 5 do SWZ- ID postępowania.docx13.10.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 6 do SWZ – logo PGK.png13.10.2021 r.pobierz plik
Rozmiar czcionki
Wybierz kolor tła