Szczegóły zamówienia

Zamówienie
15/2021

Przedmiot postępowania:
Zakup i dostawa ciÄ…gnika rolniczego oraz ciÄ…gnika rolniczego z osprzÄ™tem. – 15/2021
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf13.10.2021 r.pobierz plik
SWZ.pdf13.10.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 3 do SWZ – Wzór formularza ofertowego.docx13.10.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 4 do SWZ – Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia..docx13.10.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 5 do SWZ- ID postępowania.docx13.10.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 6 do SWZ – logo PGK.png13.10.2021 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Ogłoszenie o zmianie.pdf26.10.2021 r.pobierz plik
Wyjaśnienia nr 1.pdf26.10.2021 r.pobierz plik
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zadania.pdf02.11.2021 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf02.11.2021 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf05.11.2021 r.pobierz plik
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf26.11.2021 r.pobierz plik