Szczegóły zamówienia

Zamówienie
57/DWiOŚ/2021

Przedmiot postępowania:
Wykonanie inspekcji kamerą telewizyjną oraz ocena stanu technicznego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 250 mb. – 57/DWiOŚ/2021
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Zaproszenie -Specyfikacja zamówienia
Zapytanie ofertowe.pdf05.10.2021 r.pobierz plik
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy.docx05.10.2021 r.pobierz plik
Załącznik Nr 3.pdf05.10.2021 r.pobierz plik
Załącznik Nr 4.pdf05.10.2021 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf18.10.2021 r.pobierz plik
t.tx._._. r.pobierz plik