Szczegóły zamówienia

Zamówienie
13/2021

Przedmiot postępowania:
Dostawa samochodu dostawczego typu wywrotka z podwójnÄ… kabinÄ… – 13/2021
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf30.09.2021 r.pobierz plik
SWZ.pdf30.09.2021 r.pobierz plik
Zał. nr 3 do SWZ – Wzór formularza ofertowego.docx30.09.2021 r.pobierz plik
Zał. nr 4 do SWZ – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx30.09.2021 r.pobierz plik
Zał. nr 5 do SWZ – ID postępowania.docx30.09.2021 r.pobierz plik
Zał. nr 6 – logo PGK.png30.09.2021 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf05.10.2021 r.pobierz plik
Wyjaśnienie oraz informacja o zmianie treści SWZ.pdf05.10.2021 r.pobierz plik
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania.pdf12.10.2021 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Informacja z otwarcia ofert.pdf12.10.2021 r.pobierz plik
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf20.10.2021 r.pobierz plik
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf22.10.2021 r.pobierz plik