Szczegóły zamówienia

Zamówienie
12/2021

Przedmiot postępowania:
Emulsja asfaltowa – 12/2021
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf20.09.2021 r.pobierz plik
SWZ.pdf20.09.2021 r.pobierz plik
Zał. nr 3 – Wzór formularza ofertowego.docx20.09.2021 r.pobierz plik
Zał. nr 4 do SWZ – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx20.09.2021 r.pobierz plik
Zał. nr 5 – Identyfikator.docx20.09.2021 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Wyjaśnienia nr 1.pdf23.09.2021 r.pobierz plik
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf28.09.2021 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Informacja z otwarcia ofert.pdf28.09.2021 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf30.09.2021 r.pobierz plik
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf05.10.2021 r.pobierz plik