Szczegóły zamówienia

Zamówienie
03/2019

Przedmiot postępowania:
Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Piotrkowskiej w Opocznie – etap I – konstrukcje- dokończenie – 03/2019
Status postępowania:
Otwarte

Ogłoszenie – SIWZ
DOKUMENTACJA TECHNICZNA.zip04.04.2019 r.pobierz plik
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf04.04.2019 r.pobierz plik
SIWZ przebudowa bazarka IV 2019.pdf04.04.2019 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Wyjaśnienie SIWZ.pdf17.04.2019 r.pobierz plik