Specjalista ds. wodociągowych i kanalizacyjnych

INFORMACJE OGÓLNE

 • wymiar etatu – pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce w strukturze organizacyjnej: Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków

OPIS STANOWISKA:

 • uczestnictwo w przygotowaniu i realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu wodociągów i kanalizacji;
 • planowanie i nadzór nad modernizacją urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • sporządzanie i uzgadnianie dokumentacji projektowych sieci, urządzeń oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • nadzór nad realizacją inwestycji z zakresu wodociągów i kanalizacji,
 • nadzór i kierowanie pracami remontowymi, konserwacyjnymi i usuwaniem awarii,
 • prowadzenie monitoringu oraz sporządzenie raportów rzeczowych i finansowych z zakresu prowadzonych prac,
 • wypisywanie dowodów Rw na pobierane materiały, narzędzia i urządzenia,
 • prowadzenie rozliczeń materiałowych z prowadzonych robót,
 • dokonywanie zamówień na materiały i sprzęt,
 • utrzymywanie kontaktów z podmiotami zewnętrznymi uczestniczącymi w procesie realizacji inwestycyjnych,

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe preferowane wyższe techniczne o kierunku inżynierii sanitarnej/ ochrony środowiska,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku technicznym w branży wodociągowo- kanalizacyjnej, preferowane w zakresie inwestycji związanych z przebudową/budową sieci/urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • znajomość procesu inwestycyjnego w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskiwania decyzji administracyjnych oraz uzgodnień w toku projektowania,
 • znajomość przepisów prawa budowalnego, wodnego, ochrony środowiska, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków etc.
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, program Auto CAD, mile widziana znajomość programu Enova),
 • mile widziane doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników,
 • dyspozycyjność, dobra organizacja pracy,
 • prawo jazdy kat. B

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę w stabilnym przedsiębiorstwie,
 • współpracę z profesjonalnym zespołem ludzi,
 • możliwości rozwoju zawodowego (kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne)
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje