SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

INFORMACJE OGÓLNE:

 • wymiar etatu – pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce w strukturze organizacyjnej: Zarząd – Dział Księgowości

OPIS STANOWISKA:

 • prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym
 • analiza kosztów pod kątem prawidłowości księgowań,
 • analiza i bieżące uzgadnianie kont księgowych,
 • tworzenie raportów i zestawień na potrzeby wewnętrzne Spółki
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Głównego Księgowego w obszarze spraw należących do Działu Księgowości.

 

WYMAGANIA:

 • minimum 5 lat doświadczenia w zakresie prowadzenia pełnej księgowości
 • wykształcenie średnie, preferowane wyższe kierunkowe,
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości, ustawy VAT i CIT  oraz innych przepisów dotyczących podatków
 • umiejętność sporządzania rocznych sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej)
 • dobra umiejętność obsługi komputera (mile widziana znajomość programu księgowego Enova),
 • dobra organizacja pracy,
 • dokładność i terminowość w realizacji powierzonych zadań

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę w stabilnym przedsiębiorstwie,
 • współpracę z profesjonalnym zespołem ludzi,
 • możliwości rozwoju zawodowego (kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne)
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje