Schronisko dla bezdomnych zwierząt

Podstawowymi zadaniami schroniska są:

  • zapewnienie zwierzętom przebywającym w schronisku właściwych warunków bytowania, zgodnie z podstawowymi potrzebami oraz właściwej opieki weterynaryjnej;
  • odławianie oraz przyjmowanie bezdomnych zwierząt, w szczególności psów zgubionych, porzuconych oraz zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców Gminy Opoczno;
  • poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz przekazywanie zwierząt osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;
  • obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt przebywających w Schronisku;
  • usypianie w sposób humanitarny zwierząt, w szczególności usypianie ślepych miotów;
  •  współpraca z lecznicą dla zwierząt w szczególności w zakresie doprowadzania do lecznicy na obserwację bezdomnych zwierząt, które stwarzają zagrożenie.

Wnioski do pobrania