Próba ewakuacji w PGK

      Próba ewakuacji w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie rozpoczęła się o godzinie 13.20. Zdarzenie zostało zgłoszone przez Inspektora ds. BHP i P.Poż w czwartek 21marca 2019 roku.
      Natychmiast został przesłany sygnał o alarmie pożarowym do Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie. Do ćwiczeń ewakuacyjnych zostały zadysponowane trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej.
Wszyscy pracownicy opuścili budynek PGK i udali się na miejsce zbiórki ewakuacyjnej. Strażacy wyposażeni w specjalistyczny sprzęt udali się do budynku, celem znalezienia pracownika, który podczas ewakuacji mógł doznać obrażeń, bądź zatruć się toksycznym dymem. Po odnalezieniu osoby poszkodowanej strażacy podjęli czynności ratownicze.
     Celem ćwiczeń, było sprawdzenie skuteczności sposobu informowania o zagrożeniu oraz systemu powiadamiania o konieczności ewakuacji a także doskonalenie procedur ewakuacji, zapoznanie się z kierunkami ewakuacji oraz zasadami zachowania się w sytuacji zagrożenia w nowo wybudowanym budynku przy ulicy Krótkiej.
  Ćwiczenia przebiegły szybko, sprawnie i bez zakłóceń. Strażacy profesjonalnie wypełnili swoje zadania podczas akcji ratowniczo-gaśniczej. Po przeprowadzonej ewakuacji odbyło się szkolenie pracowników z zakresu udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej osoby poszkodowanej.
Na tym działania związane z próbą ewakuacyjną zakończono.