Opoczyński targ

W najbliższy czwartek 21 maja 2020r. częściowo zostanie otwarty tradycyjny targ opoczyński.
Ze względu na trwający stan epidemii zostaną udostępnione miejsca do handlu przy ul. Szewskiej (za Kolegiatą św. Bartłomieja). Dozwolony jest tylko handel płodami rolnymi.