OPERATOR URZĄDZEŃ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

INFORMACJE OGÓLNE:

 • wymiar etatu – pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce w strukturze organizacyjnej: Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków

OPIS STANOWISKA:

 • obsługa, naprawa oraz konserwacja maszyn i urządzeń zainstalowanych na terenie oczyszczalni ścieków,
 • wykonywanie przeglądów technicznych maszyn i urządzeń zgodnie z ich dokumentacją techniczną,
 • usuwanie bieżących usterek zaburzających ciągłość pracy,
 • bieżące prace porządkowe na terenie zakładu.

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie minimum zawodowe, preferowane średnie techniczne: elektryk, elektryk – automatyk,
 • brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m;
 • dyspozycyjność do pracy w systemie zmianowym,
 • prawo jazdy kat B

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • mile widziane uprawnienia elektryczne i stosowne uprawnienia SEP,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość przepisów bhp i ppoż,

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę w stabilnym przedsiębiorstwie,
 • współpracę z profesjonalnym zespołem ludzi,
 • możliwości rozwoju zawodowego (kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne)
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV i list motywacyjny

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji w sekretariacie PGK Sp. z o.o. ul. Krótka 1 w Opocznie w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dane osoby składającej ofertę tj. imię, nazwisko i adres zamieszkania wraz z podaniem stanowiska pracy, na które prowadzona jest rekrutacja bądź przesłanie aplikacji na emaila sekretariat@pgk.opoczno.pl (w treści emaila zamieścić dane umożliwiające identyfikację osoby składającej aplikacje),

Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O terminie rozmowy kandydatów poinformujemy telefonicznie.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia rekrutacji na każdym etapie bez podania przyczyny.

Złożone przez kandydatów dane osobowe będą przetwarzane przez PGK Sp. z o.o. w Opocznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Operator urządzeń oczyszczalni ścieków.

Wzięcie udziału w rekrutacji wymaga uprzedniego zapoznania z poniższą KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dla kandydata o pracę.

W przypadku podania danych osobowych innych niż wymagane w powyższym ogłoszeniu o pracę na stanowisko operator urządzeń oczyszczalni ścieków, należy do składanej dokumentacji dołączyć zgodę na przetwarzanie tych danych.