Ogłoszenie

PGK Sp. o. o. w Opocznie, ul. Krótka 1, jako administrator cmentarzy uprzejmie przypomina o obowiązku uiszczania opłat za groby tj.:

  1. Opłata na 20 lat za grób ziemny jednorzędowy wynosi:  432,00 zł
  2. Opłata na 20 lat za grób ziemny dwurzędowy wynosi:  648,00 zł

Wskazujemy, że groby nieopłacone będziemy zmuszeni likwidować.
W sprawie w/w opłat prosimy zgłaszać się do Zakładu Usług Komunalnych
ul. Targowa 9 w godz. 700 – 1500 , tel. 44 755 26 84