Od poniedziałku 20.04.2020 r. kasa czynna

Informujemy, że od dnia 20.04.2020 zostanie otwarta kasa PGK Sp. w Opocznie.
Kasa będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00
z przerwą techniczną od 11 tej do 12 tej.
Wszystkie osoby przychodzące do kasy zobowiązane są do noszenia maseczki
zakrywającej usta i nos oraz dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym.
Do budynku mogą wejść maksymalnie dwie osoby zachowując odstęp minimum 2 m.
Przy kasie może znajdować się tylko 1 osoba.