MOBILNA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ELEKTROODPADÓW

Raz na kwartał, dla mieszkańców miasta i gminy OPOCZNO, organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych, opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W ramach mobilnej zbiórki kursuje specjalny pojazd przystosowany do zbierania tego typu odpadów, powstających w naszych domach. Nieodpłatny odbiór tych odpadów odbywa się w ustalonym terminie, który znaleźć można w harmonogramie odbioru odpadów dla poszczególnych gmin.

Odpady odbierane w ramach mobilnej zbiórki:

✅ zużyte baterie i akumulatory ?
✅ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ??
✅meble i inne odpady wielkogabarytowe ??
✅zużyte opony ?
✅odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 2 m3/rok (deski, panele, belki, płoty, okna, drzwi, wanny, umywalki itp.). ???

Pamiętaj! Nie musisz czekać na mobilny odbiór tych odpadów. Możesz je przywieźć bezpośrednio do PSZOK.