Kariera

SPECJALISTA DS. INWESTYCJI

INFORMACJE OGÓLNE:

 • wymiar etatu – pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce w strukturze organizacyjnej: Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków
 • OPIS STANOWISKA:
 • kompleksowe przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych w tym m.in., nadzór nad prawidłowym przebiegiem umowy dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej, udział w tworzeniu umów, aneksów i porozumień oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych,
 • planowanie i nadzór nad modernizacją urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • sprawdzanie prawidłowości przygotowanych przez projektantów materiałów do decyzji administracyjnych oraz weryfikacja dokumentacji projektowej,
 • przygotowywanie dokumentów merytorycznych do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a także udział w pracach komisji przetargowych,
 • nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego, uzgadnianie dokumentacji technicznej,
 • prowadzenie monitoringu i raportowania rzeczowego, finansowego i ekologicznego inwestycji,
 • utrzymywanie kontaktów z podmiotami zewnętrznymi uczestniczącymi w procesie realizacji inwestycji
 • sprawowanie nadzoru nad pracownikami pracującymi przy realizacja zadań inwestycyjnych

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe -preferowane wyższe techniczne o kierunku inżynierii sanitarnej/ ochrony środowiska,
 • doświadczenie w branży wodno-kanalizacyjnej, preferowane w zakresie inwestycji związanych z przebudową/budową sieci/urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • znajomość procesu inwestycyjnego w zakresie sporządzania dokumentacji projektowych i uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych oraz uzgodnień w toku projektowania,
 • znajomość przepisów Prawa Wodnego I Budowlanego,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office , mile widziana znajomość program AutoCAD I Enova)
 • dyspozycyjność, dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kat. B.

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę w stabilnym przedsiębiorstwie,
 • współpracę z profesjonalnym zespołem ludzi,
 • możliwości rozwoju zawodowego (kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne)
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje

 

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW KOMUALNYCH ( śmieciarki, zamiatarki, piaskarki i inne.)

INFORMACJE OGÓLNE:

 • wymiar etatu – pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce w strukturze organizacyjnej: Zakład Usług Komunalnych

OPIS STANOWISKA:

 • Sprawdzanie stanu technicznego i naprawa instalacji elektrycznej pojazdów komunalnych,
 • Montaż i naprawa układów elektrycznych w pojazdach komunalnych,
 • Montaż i naprawa dodatkowych urządzeń w pojazdach komunalnych,
 • Diagnozowanie usterek i ich usuwanie,
 • Pomoc przy naprawach mechanicznych pojazdów komunalnych.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie minimum zawodowe kierunkowe o profilu elektromechanik samochodowy,
 • trzyletni staż pracy na danym stanowisku,
 • znajomość diagnostyki jak również elektryki i elektroniki samochodowej.
 • prawo jazdy Kat. B
 • samodzielność w działaniu, umiejętność w organizacji pracy, odpowiedzialność oraz dokładność.

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę w stabilnym przedsiębiorstwie,
 • współpracę z profesjonalnym zespołem ludzi,
 • możliwości rozwoju zawodowego (kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne)
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje

 


Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji w sekretariacie PGK Sp. z o.o. ul. Krótka 1 w Opocznie w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dane osoby składającej ofertę tj. imię, nazwisko i adres zamieszkania wraz z podaniem stanowiska pracy, na które prowadzona jest rekrutacja bądź przesłanie aplikacji na emaila sekretariat@pgk.opoczno.pl (w treści emaila zamieścić dane umożliwiające identyfikację osoby składającej aplikacje),

Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O terminie rozmowy kandydatów poinformujemy telefonicznie.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia rekrutacji na każdym etapie bez podania przyczyny.

Złożone przez kandydatów dane osobowe będą przetwarzane przez PGK Sp. z o.o. w Opocznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Specjalista ds. inwestycji.

Wzięcie udziału w rekrutacji wymaga uprzedniego zapoznania z poniższą KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dla kandydata o pracę.

W przypadku podania danych osobowych innych niż wymagane w powyższym ogłoszeniu o pracę na stanowisko Główny specjalista ds. inwestycji, należy do składanej dokumentacji dołączyć zgodę na przetwarzanie tych danych.

Pełny obowiązek informacyjny znajduje się na stronie: https://pgkopoczno.pl/polityka-prywatnosci/

Rozmiar czcionki
Wybierz kolor tła