Jarosław Antoniak – Prezesem od 24.05.2024

Od 24 maja 2024 roku nowym Prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej został Jarosław Antoniak. Nowo powołany Prezes jest absolwentem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Politechniki Łódzkiej gdzie uzyskał tytuł Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzenia ISO.  Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w PGK, gdzie przez 17 lat pełnił różne stanowiska, zyskując wiedzę i doświadczenie w branży. Jarosław Antoniak jest znany ze swojego, zaangażowania oraz zdolności do skutecznego rozwiązywania problemów. Jego nominacja na stanowisko Prezesa Spółki PGK jest wynikiem osiągnięć i wkładu w rozwój firmy. Nowy Prezes planuje kontynuować dynamiczny rozwój Spółki, wprowadzając innowacyjne rozwiązania oraz dążąc do dalszego umacniania pozycji PGK na rynku.

Fot. PGK Sp. z o.o. w Opocznie