Jak segregować odpady w domu?

 

 

Zgodnie z aktualnymi regulaminami utrzymania czystości i porządku, na terenie gmin  obowiązuje zbiórka odpadów z podziałem na 5 frakcji: szkło, tworzywa sztuczne i metale, papier, odpady biodegradowalne oraz odpady zmieszane (resztkowe). Poszczególne frakcje odpadów powinny trafić do właściwych pojemników lub worków. W zabudowie wielorodzinnej odpady trafiają do pojemników, za które odpowiada zarządca nieruchomości.

Zgodnie z obowiązującą uchwałą, każdy mieszkaniec zabudowy jednorodzinnej we własnym zakresie musi wyposażyć posesję w pojemniki/worki na odpady biodegradowalne. Pojemniki na odpady zmieszane oraz worki na odpady surowcowe dostarczane są przez PGK Opoczno.
W zabudowie wielorodzinnej za wyposażenie miejsc gromadzenia odpadów w stosowne pojemniki odpowiada zarządca nieruchomości.

 

Poradnik Jak segregować odpady

Wszystkie odpady są odbierane od mieszkańców zgodnie z ustalonym harmonogramem  . Pojemnik lub worki z odpadami powinny być wystawione do godz. 7:00 w dniu ich planowanego odbioru.
Pamiętaj, że efektywność systemu gospodarowania odpadami w dużej mierze zależy od jakości selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej przez mieszkańców w domach. Poprawna segregacja w gospodarstwach domowych pozwala bowiem zwiększyć ilość odpadów odzyskiwanych na linii sortowniczej, działającej w ramach zakładu unieszkodliwiania odpadów, i przekazywanych do recyklingu. Takie odpowiedzialne wobec środowiska działanie pozwala również na pozyskanie dodatkowych przychodów, które w pewnej części ograniczają koszty funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadów. Wpływa to zatem na wysokość opłat za odbiór odpadów. Właściwa segregacja, w ostatecznym rozrachunku, jest zatem opłacalna zarówno dla natury, jak i dla budżetów domowych.

 

 

PO CO SEGREGUJEMY?

Segregacja tworzyw sztucznych pozwala na stworzenie nowych opakowań, butelek, powłok na tekturę falistą, odzieży (np. bluz polarowych), mebli ogrodowych, folii, słupków drogowych, ogrodzeń, zabawek czy długopisów. Natomiast odzysk metalu to nowe puszki, naczynia metalowe, rowery, karoserie aut, kosze na śmieci i oprawki do okularów.

 

Od wielu lat organizowana jest mobilna zbiórka odpadów wielkogabartowych i elektroodpadów – sprawdź jakie dokładnie odpady są zbierane i kiedy jest najbliższy odbiór w Twojej gminie.