ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW KOMUALNYCH

INFORMACJE OGÓLNE:

 • wymiar etatu – pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce w strukturze organizacyjnej: Zakład Usług Komunalnych

OPIS STANOWISKA:

 • Sprawdzanie stanu technicznego i naprawa pojazdów komunalnych,
 • Montaż i naprawa elektronicznych i mechanicznych układów w pojazdach komunalnych,
 • Montaż i naprawa dodatkowych urządzeń w pojazdach komunalnych,
 • Wykonywanie czynności obsługowych i konserwacyjnych elementów elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
 • Diagnozowanie usterek i ich usuwanie.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie minimum zawodowe kierunkowe,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość diagnostyki samochodowej.
 • prawo jazdy Kat. B
 • samodzielność w działaniu, umiejętność w organizacji pracy, odpowiedzialność oraz dokładność.

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę w stabilnym przedsiębiorstwie,
 • współpracę z profesjonalnym zespołem ludzi,
 • możliwości rozwoju zawodowego (kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne)
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji w sekretariacie PGK Sp. z o.o. ul. Krótka 1 w Opocznie w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dane osoby składającej ofertę tj. imię, nazwisko i adres zamieszkania wraz z podaniem stanowiska pracy, na które prowadzona jest rekrutacja bądź przesłanie aplikacji na emaila sekretariat@pgk.opoczno.pl (w treści emaila zamieścić dane umożliwiające identyfikację osoby składającej aplikacje),

Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O terminie rozmowy kandydatów poinformujemy telefonicznie.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia rekrutacji na każdym etapie bez podania przyczyny.

Złożone przez kandydatów dane osobowe będą przetwarzane przez PGK Sp. z o.o. w Opocznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Elektromechanik pojazdów komunalnych

Wzięcie udziału w rekrutacji wymaga uprzedniego zapoznania z poniższą KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dla kandydata o pracę.

W przypadku podania danych osobowych innych niż wymagane w powyższym ogłoszeniu o pracę na stanowisko Elektromechanik pojazdów komunalnych, należy do składanej dokumentacji dołączyć zgodę na przetwarzanie tych danych.